top of page

Groupe de Ena esineve

Public·31 membres

Elevator sözünün mənası və tərcüməsi: İngilis-Azərbaycan lüğəti


Elevator sözünün mənası
Elevator, insanları və yükləri fərqli səviyyələrə şaquli olaraq nəql edən bir maşındır. Elevatorlar, binaların dizaynında və istifadəsində vacib rol oynayırlar. Elevatorlarla bağlı maraqlı məlumatlar öyrənmək üçün bu məqaləni oxuyun.
elevator sözünün mənası


Download: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ft.co%2FQPfdHbiXRq&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3NCiELClUSumBfDkSRX1cIElevatorların tarixi
Elevatorların ilk izləri 3-cü əsr ildə Roma mühəndisi Vitruviusun əsərlərində görülür. O bildirir ki, Arximed (M.Ö. 287 - M.Ö. 212) ilk elevatorunu M.Ö. 236-cı ildə qurmuşdur. Sonrakı dövrlərdə elevatorlar kendir uruğu ilə hərəkət edilmiş kabinlər kimi təsvir edilir. Roma Koloseumunda M.S. 80-ci ildə bitmiş və təxminən 25 ədəd elevator var idi ki, onlar heyvanları mərtəbəyə qaldırmaq üçün istifadə olunurdu. Hər bir elevator tündlöyüncü kimi ağırlığa malik iki arslanı yeddi metr yuxarı qaldırmaq üçün səkkiz adam tələb edirdi. 17-ci əsrdə İngiltərə və Fransada saray binalarında ilk elevator prototipləri qurulmuşdur. Fransa kralı Lui XV 1743-cü ildə Versay sarayında öz sevgilisi Madam de Şatöru ilə bir mertebede yaşamaq üçün bir növ 'uçan stul' qurdurmuşdur. Qadim və orta əsrlı elevatorlar habel vurma vurma vurma vurma vurma vurma vurma vurma vurma vurma vurma vurma vurma vurma vurma vurma vurma vurma vurma vurma vurma vurma vurma sistemi ila işl yirdi.


Elevatorların növl ri
gürlə ilə hərəkət edən bir elevator qurmuşdular. Bu elevatorlar da yükləri nəql etmək üçün istifadə olunurdu. 1852-ci ildə Amerikalı mühəndis Elisha Otis ilk təhlükəsizlik sistemi ilə təchiz edilmiş elevatoru icad etdi. Bu sistem, habelin kəsilməsi halında elevatorun düşməsini qarşılayan bir fren mekanizmi idi. Otis, bu sistemini New Yorkda bir sərgidə canlı şou ilə nümayiş etdi. O, özünü bir platformaya qoydu v platformanın habelini kəsdi. Platforma bir az düşdü, amma sonra frenləndi. Bu şou, Otisin şöhrətini artırdı v onun elevatorlarını binalarda insanları nəql etmək üçün istifadə etməyin təhlükəsiz olduğunu göstərdi. 1857-ci ildə Otis, New Yorkda beş mertebe yüksəkliyində olan ilk ticarî elevatorunu qurdu. 1870-ci ill rd is elektrikli elevatorlar yaranmışdır. Bu elevatorlar daha sür tl , s ssiz v effektiv idil r. 1880-ci ild Alman müh ndis Werner von Siemens ilk elektrikli zolaqla işl y n elevatoru icad etdi. Bu sistem, habelin yerin zolaq altdı ki, bu da elevatorun daha az yer tutmasına imkan verdi. 20-ci əsrin ortalarından etibar n is hidravlikli v pnömatikli elevatorlar yaranmışdır. Bu elevatorlar su v ya havanın tazyiqi il h r k t edirdil r. Hidravlikli elevatorlar daha ağır yükl ri qaldırmaq üçün istifad olunurdu, pnömatikli is is daha az enerji ist hl yirdi v daha az yer tuturdu. Müasir dövrd is is kompüterl şdirilmiş v avtomatlaşdırılmış elevatorlar mövcuddur. Bu elevatorlar daha rahat , t z v intellektualdır. Onlar s rginin sür tl , yönünü , m rt b l rini v sıra növb sini optimallaşdırmaq üçün proqramlaşdırılmışdır.


Elevatorların t hlük sizliyi
Elevatorlarla bağlı bir çox qorxu v efsan lar var, amma h qiq td onlar çox t hlük sizdir. Elevatorların t hlük sizliyini t min etm k üçün bir çox standart v qayda mövcuddur. Elevatorların düzgün işl m si üçün münt zim olaraq yoxlanılması , t miri v baxımı lazımdır. Elevatorlarda habel k simi , fren sistemi , avara sistemi , siqnalizasiya sistemi , yanğın söndürm sistemi kimi bir çox t hlük sizlik elementl ri mövcuddur. Elevatorlarda olan insanların da b zi t hlük sizlik qaydalarına riay t etm l ri lazımdır. Bunlar aşağıdakılardır:


elevator sözünün mənası ingiliscə


elevator sözünün mənası izahlı lüğət


elevator sözünün mənası və tələffüzü


elevator sözünün mənası və nümunə cümlələri


elevator sözünün mənası və mənşəyi


elevator sözünün mənası və sinonimləri


elevator sözünün mənası və ziddi


elevator sözünün mənası və türklük


elevator sözünün mənası və qrammatik xüsusiyyətləri


elevator sözünün mənası və qarşılaşdırılması


elevator sözü nereden geliyor


elevator sözü ne zaman ortaya çıktı


elevator sözü hangi dillere çevrilebilir


elevator sözü hangi alanlarda kullanılır


elevator sözü hangi ülkelerde yaygındır


elevator sözü ile ilgili ilginç bilgiler


elevator sözü ile ilgili soru ve cevaplar


elevator sözü ile ilgili testler ve oyunlar


elevator sözü ile ilgili resimler ve videolar


elevator sözü ile ilgili kitaplar ve makaleler


lift nedir ve nasıl çalışır


lift çeşitleri ve özellikleri nelerdir


lift güvenliği ve bakımı nasıl yapılır


lift kazaları ve önlemleri nelerdir


lift tarihi ve gelişimi nasıl oldu


lift tasarımı ve estetiği nasıl olmalıdır


lift fiyatları ve markaları nelerdir


lift kurulumu ve montajı nasıl yapılır


lift yasaları ve standartları nelerdir


lift sektörü ve istatistikleri nasıl durumda


  • Elevatora minark n , içind olan insanların çıxmasına imkan verin.  • Elevatorun içind olan insan sayını v ağırlığını aşmayın.  • Elevatorun içind oynamaq , zıplamaq , düym l rin hamısına basmaq kimi h r kt l rd n uzaq durun.  • Elevatorda yanğın halında istifad olunmayacağına dair işar ti oxuyun.halında panikə gəlməyin v sakin olun. Elevatorun içind olan siqnal düyməsini v ya telefonunu istifadə edin. Elevatorun qapısını v ya divarını zorlamaqdan çəkinin.


Elevatorların faydaları
Elevatorlar insanlar v binalar üçün bir çox faydalar təmin edir. Elevatorlarla bağlı bəzi faydalar aşağıdakılardır:


  • Elevatorlar insanların rahatlığını v sağlamlığını artırır. Elevatorlar insanların yorulmadan v tez bir şəkildə fərqli səviyyələr arasında hərəkət etmələrinə imkan verir. Elevatorlar xüsusilə yaşlı, əlil, hamilə v uşaqlı insanlar üçün vacibdir.  • Elevatorlar binaların effektivliyini v qiymətini artırır. Elevatorlar binaların daha yüksək olmasına imkan verir, bu da daha çox məkan v mülkiyyət dəyəri demkdir. Elevatorlar binaların işğal olunma dərəcəsini v kirayesini d artırır, çünki insanlar elevatorlu binaları daha çox tərcih edir.  • Elevatorlar enerji v yer istehlakını azaltır. Elevatorlar habelin yerin zolaq altdı ki, bu da elevatorun daha az yer tutmasına imkan verdi. 20-ci əsrin ortalarından etibar n is hidravlikli v pnömatikli elevatorlar yaranmışdır. Bu elevatorlar su v ya havanın tazyiqi il h r k t edirdil r. Hidravlikli elevatorlar daha ağır yükl ri qaldırmaq üçün istifad olunurdu, pnömatikli is is daha az enerji ist hl yirdi v daha az yer tuturdu. Müasir dövrd is is kompüterl şdirilmiş v avtomatlaşdırılmış elevatorlar mövcuddur. Bu elevatorlar daha rahat , t z v intellektualdır. Onlar s rginin sür tl , yönünü , m rt b l rini v sıra növb sini optimallaşdırmaq üçün proqramlaşdırılmışdır.Xülas
zolaq altdı ki, bu da elevatorun daha az yer tutmasına imkan verdi. 20-ci əsrin ortalarından etibarən isə hidravlikli və pnömatikli elevatorlar yaranmışdır. Bu elevatorlar su və ya havanın təzyiqi ilə hərəkət edirdilər. Müasir dövrdə isə kompüterləşdirilmiş və avtomatlaşdırılmış elevatorlar mövcuddur. Bu elevatorlar daha rahat, təz və intellektualdır. Onlar sürətin, yönünü, mərtəbələrini və sıra növbəsini optimallaşdırmaq üçün proqramlaşdırılmışdır.


Elevatorlar insanlar və binalar üçün bir çox faydalar təmin edir. Elevatorlar insanların rahatlığını və sağlamlığını artırır. Elevatorlar binaların effektivliyini və qiymətini artırır. Elevatorlar enerji və yer istehlakını azaltır.


Elevatorlarla bağlı bir çox qorxu və efsanələr var, amma həqiqətdə onlar çox təhlükəsizdir. Elevatorların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bir çox standart və qayda mövcuddur. Elevatorların düzgün işləməsi üçün müntəzim olaraq yoxlanılması, təmiri və baxımı lazımdır. Elevatorlarda habel kəsimi, fren sistemi, avara sistemi, siqnalizasiya sistemi, yanğın söndürm sistemi kimi bir çox təhlükəsizlik elementləri mövcuddur. Elevatorlarda olan insanların da bəzi təhlükəsizlik qaydalarına riayet etmələri lazımdır.


Suallar v cavablar
Bu bölm d biz elevatorlarla bağlı b zi ümumi suallara cavab ver c yik.


Sual


Cavab


Elevatorun icad ed n kimdir?


Elevatorun ilk prototipl ri Arximed , Lui XV , Burton v Homer kimi bir çox insan t r find n qurulmuşdur , amma ilk t hlük sizlik sistemi il t chiz edilmiş elevatorun icadçısı Elisha Otis sayılır.


Elevatorun m nası n dir?


Elevator , insanları v yükl ri f rqli s viyy l r arasında şaquli olaraq n ql ed n bir maşındır.


Elevatorun n böyük faydası n dir?


Elevatorun n böyük faydası insanların rahatlığı v sağlamlığıdır. Elevatorlar insanların yorulmadan v tez bir ş kild f rqli s viyy l r arasında h r k t etm l rin imkan verir.


Elevatorun n böyük ç tl ni n dir?


Elevatorun n böyük ç tl ni binaların effektivliyi v qiym tidir. Elevatorlar binaların daha yüks k olmasına imkan verir , bu da daha çox m kan v mülkiyy t d y ri demkdir.


Elevatorun n böyük istehlakını azaltmaq üçün n etm k lazımdır?


elevatorlar sürətin, yönünü, mərtəbələrini və sıra növbəsini optimallaşdırmaq üçün proqramlaşdırılmışdır. Bu da daha az enerji və yer istehlakına səbəb olur.


Bu məqalədə biz elevator sözünün mənasını, tarixini, növlərini, təhlükəsizliyini və faydalarını öyrəndik. Elevatorlar, insanların və binaların həyatında vacib rol oynayan bir texnologiyadır. Elevatorlarla bağlı daha çox məlumat əldə etmək üçün kimi mənbələrə baxa bilərsiniz.


: : :


À propos

Bienvenue dans le groupe ! Vous pouvez communiquer avec d'au...
Page de groupe: Groups_SingleGroup
bottom of page